Τηλε-εκπαίδευση

Οδηγίες για την έγγραφη μαθητή/τριας στο Πανελληνιο Σχολικό Δίκτυο

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων γίνεται μέσω Διαδικτύου από τον κηδεμόνα τους. Για την εγγραφή απαιτείται η χρήση ηλ .συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και ο κηδεμόνας να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και ηλ. διεύθυνση αλληλογραφίας (email).

Ιδανικά ο κηδεμόνας θα πρέπει να έχει συνδέσει και τον εκτυπωτή του στη συσκευή ώστε να προβεί στην εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού σύνδεσης του μαθητή που θα δημιουργήσει. Διαφορετικά θα πρέπει να αποθηκεύσει την τελική οθόνη με τα στοιχεία του λογαριασμού

Έκδοση οδηγιών 6.0 – 20/3/2020

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου https://register.sch.gr/students/. Εκεί αρχικά εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής εγγραφής και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.

https://eclass.sch.gr/

https://auth.e-me.edu.gr

https://webmail.sch.gr/login.php


http://gym-olymp.ilei.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/Οδηγίες-γία-την-εγγραφη-μαθητη_τρίας-στο-Παν_νιο-Σχολικό-Δίκτυο.docx